My Garden Corner หน้าแรก สวนสไตล์ My Garden Corner ผลงานการจัดสวน กุหลาบในงานจัดสวน นานาพันธุ์ไม้ ติดต่อเรา

 

"กุหลาบ" พืชซึ่งมีทุกขนาดและรูปร่าง

 

เมื่อท่านอยากจะเลือกกุหลาบมาปลูกไว้ในสวนของท่าน ให้พึงระลึกไว้เสมอว่า โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและมุมมองเป็นเรื่องสำคัญ กุหลาบเป็นคำตอบที่ดีต่อการจัดสวน เนื่องจากกุหลาบมีขนาดและรูปทรงต่างๆ ที่ลงตัวกับทุกแลนด์สเคป

 

นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ท่านสามารถปลูกต้นกุหลาบไว้ได้ในเกือบทุกบริเวณสวน หากได้รับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะปลูกกุหลาบได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกรวมกันเป็นพุ่มไม้ดอก การปลูกกุหลาบไว้ในสวนผสมผสาน หรือจะปลูกไว้เป็นแนวเขต การปลูกล้อมรอบสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เสาตู้จดหมาย เสาไฟสนาม หรือจะปลูกทำเป็นแนวรั้ว หรือจะปล่อยให้กุหลาบเลื้อยคลุมต้นไม้ใหญ่ ทำเป็นซุ้มดอกไม้ หรือให้ย้อยลงมาจากกำแพง แต่สิ่งสำคัญคือ ท่านจะต้องมั่นใจว่า สายพันธุ์และประเภทของต้นกุหลาบที่ท่านเลือกมาปลูกมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำมาใช้

 

 

ปัจจัยในเรื่องสิ่งแวดล้อม และความชอบส่วนบุคคลไม่ใช่ข้อพิจารณาเดียวในการเลือกกุหลาบมาใช้งาน แต่ลักษณะงาน เช่น ต้องการทำเป็นแนวรั้ว หรือเป็นฉากหลัง เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกสายพันธุ์กุหลาบ

 

ในกรณีที่ท่านต้องการให้กุหลาบเลื้อยขึ้นกำแพงหรือให้ทอดยาวตามแนวรั้ว Climbers คือคำตอบของท่าน สำหรับการปลูกกุหลาบเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ Hybrid Teas และ Grandifloras ดูจะมีความโดดเด่น แต่หากท่านคิดจะนำมาปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ แล้ว กุหลาบประเภทนี้ท่าจะไม่งดงามนัก แม้จะมีเสน่ห์อยู่ที่ดอก แต่กิ่งก้านที่ยืดยาวไม่เป็นทรงพุ่ม ก็ทำให้ไม่น่ามองเท่าที่ควร แต่หากท่านจะปลูกกุหลาบเป็นต้นเดี่ยวๆ กุหลาบทรงพุ่ม (Shrub) เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะให้รูปทรงพุ่มที่กลม

 

หากสวนของท่านมีแสงแดดและดินดี ลองใช้เวลาเดินสำรวจสวนของท่านดูซักนิด ท่านก็จะสามารถเลือกสายพันธุ์และประเภทของกุหลาบที่มีความเหมาะสมกับสวนของท่านได้โดยไม่ยาก

 

A. Patio Tree คือ กุหลาบ Tree Rose ประเภท Floribunda หรือ Miniature ที่ได้จากการติดตาหรือเสียบยอดบนต้นตอกุหลาบป่าที่มีความสูงจากพื้น 4 ฟุต

B. Miniature (กุหลาบหนู) เป็นกุหลาบทรงพุ่มแน่นเตี้ย ดอกขนาดเล็ก มักใช้ปลูกทำเป็นเขตแนวหรือปลูกในกระถาง มีความสูงตั้งแต่ 18-24 นิ้ว

C. Floribunda เป็นกุหลาบที่มีดอกขนาดกลาง เป็นช่อขนาดใหญ่ และให้ดอกตลอดทั้งปี กุหลาบประเภทนี้มีความแข็งแรงทนทาน และง่ายต่อการปลูกเลี้ยง มีความสูงประมาณ 3 ฟุต

D. Hybrid Tea เป็นกุหลาบตัดดอกชั้นเยี่ยม เนื่องจากมีดอกขนาดใหญ่และมีก้านดอกยาวแข็งแรง  มีความสูงประมาณ 5 ฟุต

E. Climber จริงแล้วกุหลาบเลื้อยคือกุหลาบทรงพุ่ม (Shrub) ที่มีลักษณะพิเศษคือมีกิ่งทอดยาว สูงได้ถึง 6-20 ฟุต หากจัดให้เลื้อยขึ้นกำแพง ซุ้ม หรือแนวรั้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิ่งก้านให้ทอดยาวบนรั้วในแนวนอนจะทำให้กุหลาบออกดอกดียิ่งขึ้น

F. Pillar จัดเป็นกุหลาบเลื้อยประเภทหนึ่ง แต่มีขนาดเล็กกว่า กุหลาบประเภทนี้มักจะมีการจัดกิ่งก้านให้เลื้อยขึ้นในแนวดิ่ง มีความสูงประมาณ 6-10 ฟุต

G. Old Garden Roses เป็นกุหลาบที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1867 โดยมีขนาด รูปทรง และลักษณะดอกที่หลากหลาย กุหลาบในกลุ่มนี้มักจะมีกลิ่นหอมแรง ให้ดอกจำนวนมากปีละครั้ง มีความสูงประมาณ 6-8 ฟุต หรือสูงกว่า

H. Grandiflora มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Hybrid Tea แต่การให้ดอกจะเป็นช่อหลายดอก มีความสูงประมาณ 6-8 ฟุต

I. Modern Shrub เป็นการข้ามสายพันธุ์กุหลาบให้ออกมามีลักษณะดอกและกลิ่นหอมเฉกเช่นเดียวกับ Old Garden Rose แต่มีสีสันที่หลากหลายและสามารถให้ดอกตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 3-7 ฟุต ซึ่งกุหลาบอังกฤษ (English Rose) ก็จัดเป็นกุหลาบประเภทนี้

J. Groundcover กุหลาบประเภทนี้มีความแข็งแรงทนทานต่อโรค โดยมีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นพุ่มเตี้ยแผ่รัศมีปกคลุมดินในระยะ 8 ฟุต

K. Standard คือการจัดแต่ง Hybrid Tea และ Floribunda เป็นกุหลาบ Tree Rose ที่มีความสูง 6 ฟุตจากพื้นดิน

L. Rambler หากมีพื้นที่เพียงพอ กุหลาบประเภทนี้จะสามารถเจริญเติบโตสูงได้ถึง 30 ฟุต และจะแผ่ขยายปกคลุมต้นไม้ใหญ่หรือตัวบ้าน กุหลาบส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะให้ดอกปีละครั้ง

 

 

 

 

 

แปลจาก Michael McKinley. Plants come in all sizes and shapes.
Ortho All About Roses. Meredith Corporation:USA. 2007